Nieuws

Op 19 augustus 2017

Het toegevoegd punt van de LVB / N-VA op de jongste gemeenteraad, had als enige bedoeling te voorkomen dat de Pepingenaren de vermindering van het aantal opcentiemen , vanaf het aanslagjaar 2018, worden opgevat als een daadwerkelijke belastingvermindering! In 1991 werd de basisheffing van de …

Op 5 augustus 2017

De aanvullende personenbelasting (APB) behoort , samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en het Gemeentefonds, tot de drie belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. In Pepingen is er bij deze drie inkomstenbronnen nauwelijks een verschil te bemerken tussen de cijfers van …

Op 5 augustus 2017

Anno 2013…toenmalig schepen van cultuur PL aan het woord : “De bibliotheek in Bellingen lijkt ons geschikt om als locatie te behouden. De bib werd hier pas een tiental jaren geleden helemaal gerenoveerd en gold als een modelproject voor een kleine plattelandsgemeente. De bib verhuizen naar Pepingen …