Nieuws

Op 5 augustus 2017

De aanvullende personenbelasting (APB) behoort , samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en het Gemeentefonds, tot de drie belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. In Pepingen is er bij deze drie inkomstenbronnen nauwelijks een verschil te bemerken tussen de cijfers van …

Op 5 augustus 2017

Anno 2013…toenmalig schepen van cultuur PL aan het woord : “De bibliotheek in Bellingen lijkt ons geschikt om als locatie te behouden. De bib werd hier pas een tiental jaren geleden helemaal gerenoveerd en gold als een modelproject voor een kleine plattelandsgemeente. De bib verhuizen naar Pepingen …

Op 28 juli 2017

Voor de tweede keer op rij verhindert de Raad van State de aanstelling van een nieuw schepencollege in Haaltert. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft er al drie keer vruchteloos bemiddeld en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur keurde de onbestuurbaarheid ook al twee keer goed. Maar de …