Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 19 november 2017

N-VA Groot-Pepingen nodigt u van harte uit op haar Jaarlijks etentje   Zondag 19 november 2017 van 11.30 uur tot 20 uur   oc 't Schoolhuys, Ring 12/01, 1670 Bogaarden   …

Op 6 november 2017

ROOSDAAL Op 03/11/2017 om 16:49 Gepubliceerd door: Joost Van Liefferinge Het is uiteindelijk de organisatie 3WPlus die in Roosdaal zal instaan voor de speelpleinwerking en de voor- en naschoolse gemeentelijke kinderopvang.Eerder had het gemeentebestuur de vzw Infano aangeduid om deze taken op zich …

Op 19 augustus 2017

Het toegevoegd punt van de LVB / N-VA op de jongste gemeenteraad, had als enige bedoeling te voorkomen dat de Pepingenaren de vermindering van het aantal opcentiemen , vanaf het aanslagjaar 2018, worden opgevat als een daadwerkelijke belastingvermindering! In 1991 werd de basisheffing van de …

Op 5 augustus 2017

De aanvullende personenbelasting (APB) behoort , samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en het Gemeentefonds, tot de drie belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. In Pepingen is er bij deze drie inkomstenbronnen nauwelijks een verschil te bemerken tussen de cijfers van …

Op 5 augustus 2017

Anno 2013…toenmalig schepen van cultuur PL aan het woord : “De bibliotheek in Bellingen lijkt ons geschikt om als locatie te behouden. De bib werd hier pas een tiental jaren geleden helemaal gerenoveerd en gold als een modelproject voor een kleine plattelandsgemeente. De bib verhuizen naar Pepingen …

Op 28 juli 2017

Voor de tweede keer op rij verhindert de Raad van State de aanstelling van een nieuw schepencollege in Haaltert. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft er al drie keer vruchteloos bemiddeld en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur keurde de onbestuurbaarheid ook al twee keer goed. Maar de …