Een maat voor niets….?

Op 1 december 2017

Op de gemeenteraadszitting van 28 november  2017 stond o.a.  de budgetwijziging 2017 op de agenda.
Het nut van een budgetwijziging een maand voor het einde van het boekjaar is problematisch.

Normaal had het budget 2017 goedgekeurd moeten worden einde 2016, maar te Pepingen dateert het laatst goedgekeurde budget 2017 van 16 mei 2017. 
Het gevolg is dat de verschillen tussen het origineel budget en deze budgetwijziging,  zowel voor het exploitatie- als voor het investeringsbudget, uiterst miniem zijn.


Te vermelden waard zijn : 

  • 100.000 meer ontvangst bij de aanvullende belasting op de personenbelasting (o.a. door de taks shift).
  • het bedrag voor de consultancy expert “Jobpunt”  blijkt eventjes viermaal groter dan oorspronkelijk en recent gebudgetteerd.

Op de vorige gemeenteraadszitting werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd.
Het cumulatief resultaat op kasbasis bereikte een bedrag ter grootte van  879.325,13 en de autofinancieringsmarge bedroeg het  mooie bedrag van 930.183,85.
Deze beide parameters zijn stevige buffers om verder te investeren, te moderniseren  of terug te geven!

De Pepingenaars zullen nu vooral uitkijken naar de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 met o.a. het budget 2018 en het meerjarenplan 2014 – 2020 op de agenda :

  • Hoe groot wordt de evidente belastingvermindering (100.000, 200.000 of toch 300.000)?
  • Voor wanneer is de ingebruikname van de Sporthal gepland (2024, 2023 of toch 2022)?

Even terzijde :

Er is te Pepingen een overaanbod  aan openbare of semi - openbare gebouwen…en toch  moeten er nog gebouwen bij?   De bezettingsgraad van al deze gebouwen is memorabel klein!

 

Gerard Defloo, NVA

Schepen financien ,  coalitie LVB NVA,  periode 01/012013 – 17/03/2017 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is