Kadootjestijd bij het nieuwe bestuur !

Op 15 december 2017

De autofinancieringsmarge en ook het resultaat op kasbasis waren negatief eind 2012 en ook eind 2013. De LVB/N-VA had bij de invoering van het nieuw gemeentelijk boekhoudsysteem (BBC) alleen de keuze tussen ofwel de opbrengsten serieus verhogen ofwel drastisch besparen.

Met een kasresultaat van € 907.965,74 en een autofinancieringsmarge van €930.183,85 eind 2016, kan de gemeente Pepingen zich heel wat veroorloven gedurende 2017 en de volgende jaren. Enerzijds door het in toom houden van de uitgaven en door meevallende ontvangsten,  en anderzijds ook door de geringe investeringen te wijten aan de permanente tegenkanting van de CD&V.

De nieuwe meerderheid verlaagt de APB  (Aanvullende Personen Belasting) van 7,8 % naar 7,5 %. Dit betekent dat er € 75.000 minder in de gemeentekas komt.  Deze geringe terugschroeving is zonder meer het bewijs dat de LVB/ N-VA einde 2013 niet anders kon dan de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing verhogen (OVV).

Deze 75.000 euro vertegenwoordigt slechts  1/4  van de meeropbrengst gerealiseerd door de vroegere verhoging van de OVV.  N-VA had een wat hogere verlaging van de APB verwacht ….   buurgemeente Gooik hanteert een tarief van 7,30 %!  Immers de 2 miljoen investering nodig voor de realisatie van het project Houtzagerij wordt via creatieve boekhoudingsmethoden gespreid over een periode van 25 jaar! Nogmaals het prestige project Houtzagerij is vooral een project bibliotheek – dienst vrije tijd – onthaalbalie.  

In 2012 waren o.a. de projecten Sporthal, Houtzagerij, N28 en het fietspad Hoesnaek Huttestraat de verkiezingsthema’s.  In 2018 hebben wij nagenoeg dezelfde projecten, maar de Sporthal moet het nu stellen met een gedepolitiseerde begeleidingsgroep. Een visie hebben voor 20 of meer jaren mag, en het is geen zonde je wildste dromen wereldkundig te maken,  maar er is vooral een draagvlak nodig en gezond boerenverstand om de juiste keuzes te maken.

De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis einde 2016 lieten toe te investeren, te moderniseren en terug te geven. De CD&V schiet op deze drie punten schromelijk tekort en houdt het bij een “kiesvriendelijke ”  drastische verhoging van de exploitatie-uitgaven.

Gerard Defloo, N-VA

Schepen van Financiën, coalitie LVB/ N-VA, periode 01/01/2013 – 17/03/2017

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is