KENT U HET “GROS” ?

Op 7 februari 2018

“GROS” staat voor Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

In de periode 2014 – 2017 werden door de gemeentediensten volgende stortingen voor ontwikkelingssamenwerking overgemaakt :

2014      1.924,86 (inclusief 250,00 euro saldo uit 2013)

2015      1.571,80

2016      1.572,79

2017      1.577,96

waarbij telkens € 1.000 voor ontwikkelingsprojecten bestemd waren en het saldo voor aanverwante uitgaven.

De budgetten, budgetwijzigingen en meerjarenplannen van de CD&V- SP.A voorzien voor de periode 2018, 2019 en 2020 geen enkele toename van deze bijdragen  !  Dit is onbegrijpelijk vooral na de eerder heftige maar weinig waarheidsgetrouwe kritiek tijdens de LVB/N-VA bestuursperiode.

De primaire doelstelling van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is:  door informatie, sensibilisatie en educatie het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente vergroten.  

Er is nood aan depolitisering van de gemeentediensten en adviesraden.  De opstart van een intergemeentelijke samenwerking voor ontwikkelingssamenwerking zou hier zeker al een goed voorbeeld zijn. De voordelen zijn het verminderen van lokaal cliëntisme, het leidt tot zichtbare en controleerbare realisaties, vergroot het gemeentelijk draagvlak en zorgt voor een beperkte administratie. 

Waar wachten jullie op ?

Nog even opmerken dat bijdragen voor rampen niet worden beschouwd als ontwikkelingssamenwerking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is