Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 december 2017

De autofinancieringsmarge en ook het resultaat op kasbasis waren negatief eind 2012 en ook eind 2013. De LVB/N-VA had bij de invoering van het nieuw gemeentelijk boekhoudsysteem (BBC) alleen de keuze tussen ofwel de opbrengsten serieus verhogen ofwel drastisch besparen. Met een kasresultaat van € …

Op 1 december 2017

Op de gemeenteraadszitting van 28 november  2017 stond o.a.  de budgetwijziging 2017 op de agenda.Het nut van een budgetwijziging een maand voor het einde van het boekjaar is problematisch. Normaal had het budget 2017 goedgekeurd moeten worden einde 2016, maar te Pepingen dateert het laatst …

Op 19 november 2017

N-VA Groot-Pepingen nodigt u van harte uit op haar Jaarlijks etentje   Zondag 19 november 2017 van 11.30 uur tot 20 uur   oc 't Schoolhuys, Ring 12/01, 1670 Bogaarden   …

Op 6 november 2017

ROOSDAAL Op 03/11/2017 om 16:49 Gepubliceerd door: Joost Van Liefferinge Het is uiteindelijk de organisatie 3WPlus die in Roosdaal zal instaan voor de speelpleinwerking en de voor- en naschoolse gemeentelijke kinderopvang.Eerder had het gemeentebestuur de vzw Infano aangeduid om deze taken op zich …

Op 19 augustus 2017

Het toegevoegd punt van de LVB / N-VA op de jongste gemeenteraad, had als enige bedoeling te voorkomen dat de Pepingenaren de vermindering van het aantal opcentiemen , vanaf het aanslagjaar 2018, worden opgevat als een daadwerkelijke belastingvermindering! In 1991 werd de basisheffing van de …

Op 5 augustus 2017

De aanvullende personenbelasting (APB) behoort , samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en het Gemeentefonds, tot de drie belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. In Pepingen is er bij deze drie inkomstenbronnen nauwelijks een verschil te bemerken tussen de cijfers van …